+355 42 404 000   Tiranë, Zogu i Zi, Tre Kullat, Pallati 127, Kati 3
Çfarë ofrojmë ne?

Fondacioni ynë shtrihet në shumë fusha të ndryshme duke qënë lideri i fondacioneve në Shqipëri!Gjuhë të Huaja


ALBANIAN QATAR CENTER (AQC) PËR GJUHË TË HUAJA DHE KOMPJUTER

AQC është hapur në vitin 2003 dhe ofron kurse në Gjuhë e Huaj:

Kursantët pajisen me certifikatë të njohur nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta (MPÇSSHB).