+355 42 404 000   Tiranë, Zogu i Zi, Tre Kullat, Pallati 127, Kati 3
Çfarë ofrojmë ne?

Fondacioni ynë shtrihet në shumë fusha të ndryshme duke qënë lideri i fondacioneve në Shqipëri!Kurse kompjuterike


Albanian Qatar Center që nga themelimi i saj i ka kushtuar një rëndësi të veçantë njohurive të Informatikës, për vetë faktin se në ditët e sotme Kompjuteri me gjithë botën e tij të pafund të informacioneve dhe mundësive të punësimit që ofron po shndërrohet në mikun më të mirë të studiuesve, kërkuesve, nëpunësve, nxënësve, studentëve, të rinjve etj.

Për realizimin e këtij qëllimi AQC ka zgjedhur një staf pedagogjik me përvojë dhe ka siguruar pajisje kompjuterike bashkëkohore و laborator IT dhe ambiente mësimi komode për mbarëvajtjen e mësimit të kompjuterit në Qendër.

Në vija të përgjithshme AQC e zhvillon mësimin e lëndës së Informatikës në tre nivele, sipas programeve të mëposhtme:

 • Paketa Office : Word, Excel, Power Point, Publisher, Typing in master, Internet
 • EXCEL ADVANCED
 • IF STATEMENS
 • VLOOKUP,MATCH,INDEX
 • PIVOT TABLES
 • SUM 3D
 • SUMIF,SUMIFS, COUNTIF,COUNTIFS,AVERAGEIF
 • CONDITIONAL FORMATTIMG
 • SORT AND FILTER
 • CHARTS
 • DATA VALIDATION
 • SPECIALE PASTE
 • Graphic Design : Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesing, Adobe Bridge
 • Webmaster :Html, Dreamweaver, Php, Mysql, CSS 3
 • IT : Teknik kompjuteri
 • Programim : C, C++, Java
 • Programe Inxhinjerike : Autokad 2D, 3D, 3D – Max

Kursantët pajisen me certifikatë të njohur nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta (MPÇSSHB).