+355 42 404 000   Tiranë, Zogu i Zi, Tre Kullat, Pallati 127, Kati 3


Qatar Center ofron kurse në gjuhën Turke për fëmijë, adoleshentë dhe të rritur në të gjitha nivelet dhe për të gjitha kërkesat, përfshirë dhe provimet e ndryshme që kërkohen për brenda apo jashtë vendit. Ne përdorim metodat e fundit për mësimnxënien e Gjuhës Turke duke ofruar projekte të shumëllojshme që kursantët të mësojnë jo vetëm në ambjentet e Qendres sonë por edhe në praktikë, duke u bërë pjesë e eksperiencave unike në kontekste të ndryshme socialo-kulturore.

 

 • Niveli: A1
  Metoda LALE TURÇE
  48 orë gjithësej (seanca 90 minutëshe)
  Kohëzgjatja: 2.5 muaj
  Nr. i kursantëve: 5 – 12

 

 • Niveli: A2
  Metoda: Arabisht me ju
  48 orë gjithësej (seanca 90 minutëshe)
  Kohëzgjatja: 2.5 muaj
  Nr. i kursantëve: 5 – 12

 

 • Niveli: B1
  Metoda: Arabisht me ju
  48 orë gjithësej (seanca 90 minutëshe)
  Kohëzgjatja: 2.5 muaj
  Nr. i kursantëve: 5 – 12

 

 • Niveli: B2
  Metoda: Arabisht me ju
  48 orë gjithësej (seanca 90 minutëshe)
  Kohëzgjatja: 2.5 muaj
  Nr. i kursantëve: 5 – 12

 

 • Niveli: C1
  Metoda: Arabisht me ju
  48 orë gjithësej (seanca 90 minutëshe)
  Kohëzgjatja: 2.5 muaj
  Nr. i kursantëve: 5 – 12

 

 • Niveli: C2
  Metoda: Arabisht me ju
  48 orë gjithësej (seanca 90 minutëshe)
  Kohëzgjatja: 2.5 muaj
  Nr. i kursantëve: 5 – 12

 

 

Apliko në QATAR CENTER

Qatar Center për gjuhë të huaja dhe kompjuter njofton të gjithë të interesuarit se vazhdojnë regjistrimet